Logo NVET
Euritmietherapie

Titel: Euritmietherapie

In opdracht van De Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie is de in 1921 door Rudolf Steiner gehouden Heileurythmie-Kurs voor artsen en euritmisten vertaald. De uitgave is in samenwerking met de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen tot stand gekomen. De Nederlandse vertaling is van de hand van Esther de Gans en werd geredigeerd door Roel Munniks, die ook de aantekeningen verzorgde. Nu is deze bron waaruit de ontwikkeling van de euritmietherapie is ontstaan, in eigentijds Nederlands beschikbaar.

‘De indruk ontstaat dat we in het scheppingsmoment zelf mee mogen kijken naar de wordingsgeschiedenis van de euritmietherapie.’ (citaat uit het nawoord van Guus van de Bie)

Op 20 mei 2017 was de presentatie van het boek en werd het eerste exemplaar uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Vrijeschool de Vuurvogel te Driebergen.
Het boek is verkrijgbaar à € 27,50 (plus porto) en kan besteld worden via

Specificaties

  • Auteur: Rudolf Steiner
  • Uitgever: Christofoor
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789060385807

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.