Logo NVET

Euritmietherapie in het verpleeghuis

Euritmietherapie, therapie die de mens beweegt en waardoor de mens bewogen wordt. Het bewogen worden, vaak zonder zelf actief in de beweging te kunnen zijn omdat de ledematen daartoe niet meer in staat zijn, is een vorm die in het verpleeghuis de dagelijkse realiteit is.

Op de somatische afdeling zijn de bewoners vaak nog zeer gemotiveerd om zoveel mogelijk zelf te participeren in de bewegingen, meerdere keren per week wordt met de therapeut gezamenlijk geoefend en indien dat mogelijk is worden die oefeningen door de bewoner zelf nog herhaald op de overige dagen. Indien een euritmische oefening hierdoor eigen geworden is kan het zijn dat de bewoner ontdekt dat ook het alleen maar  ‘denken’ van de oefening, het innerlijk herhalen van de bewegingen, ook een heilzame werking kan hebben.

In vele gevallen zal de bewoner slechts ten dele de gevraagde bewegingenreeks kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij hemiplegie, halfzijdige letselverlamming. Daarbij kan de therapeut met het betroffen ledemaat aanvullende bewegingen maken waardoor de symmetrie in het lichaamsgevoel versterkt beleefd kan worden. Op de psychogeriatrische afdeling is het nagenoeg onmogelijk van de mensen een uit zichzelf gemaakte, gerichte beweging te verwachten. Soms kan tegenover elkaar staand of zittend nog een beweging nagebootst worden, maar in de meeste gevallen zal de therapeutische werking  uitgaan van het bewegen door de euritmietherapeut voor de bewoner.

 

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.