Logo NVET

Verslavingszorg

In de verslavingszorg werkt euritmietherapie ondersteunend in het proces van genezing, van ontwikkelen van bewustwording en van sociaal en maatschappelijke herstel. Afhankelijk van de soort verslaving en de tijdsduur van het gebruik van verdovende middelen, doen zich ziekteprocessen voor op lichamelijk organisch niveau, op emotioneel psychisch niveau en in de sfeer van autonomie en zelfsturing. Mensen met een verslavingsprobleem kunnen organisch ernstig ziek zijn door bijvoorbeeld lever-, maag- of hersenaandoeningen, of  ze kunnen in het emotionele gebied ontregeld zijn door bijvoorbeeld ontremmingen, angsten, fobieën of dwanggedrag.

Bij mensen met een ernstige verslaving  kan zowel het analytische als het synthetische denkvermogen aangetast zijn. In de euritmietherapie wordt de keuze van de oefeningen afgestemd op het algemene behandelplan waarin het stimuleren en aanspreken van innerlijke genezingsprocessen voorop staat. Het ritmische aspekt van de euritmietherapie werkt  genezend op beschadigde organen door herhaling en regelmatig oefenen. De specifieke kleur of stemming van een bepaalde oefening helpt om emotioneel evenwicht en harmonisatie te bevorderen. De herkenbare eigen structuur van de oefeningen helpt de harmonisatie van innerlijke processen en hebben een ordenende, structurerende uitwerking hebben op het denk- en voorstellingsvermogen.
Het doel van de euritmietherapie is om weer in staat te zijn meester te zijn over de eigen wilsimpulsen, het gevoelsleven te harmoniseren en in stroom te brengen, en verantwoording te kunnen nemen voor eigen doelen en daden.

 

 

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.