Logo NVET

Euritmietherapie bij kinderen

Een harmonische ontwikkeling van het kind is niet altijd een van zelfsprekende zaak. Er kunnen storingen optreden door een eenzijdige aanleg, ernstige ziektes, organische stoornissen of ingrijpende invloeden van buitenaf, waardoor lichamelijke, motorische of innerlijke processen worden verstoord. In de euritmietherapie bij kinderen vormen taal, muziek en ritme een belangrijk aspect in de oefeningen. Juist door het ritme en het ritmisch herhalen en oefenen, worden groeiprocessen gestuurd en aangesproken. Voor de verdieping van de euritmietherapie helpt het om ook thuis te oefenen.

et kinderen

Enkele voorbeelden voor een verwijzing naar euritmietherapie zijn:

[list bullet-1] [li]Slaapstoornissen, eetstoornissen en allergieën, onrust, overbewegelijkheid, bedplassen, taalproblemen, algemeen vertraagde of te snelle ontwikkeling die zich kunnen uiten in te wakker zijn of te veel naar binnen gekeerd zijn.[/li] [li]Vitaliteitproblemen en organische afwijkingen die ook het gedrag kunnen beïnvloeden,  zoals bij horen en zien, ademhaling en stofwisseling, motorische onhandigheid of achterstand.[/li] [li]Emotionele onevenwichtigheid die zich uit in angst, huilen, lusteloosheid, ongeremd gedrag of afstandelijk gedrag.[/li] [li]Leerproblematiek op school, zoals bij dyslexie, dyspraxie, lees- en schrijfproblemen,   concentratieproblemen; en sociale problematiek, zoals bij pesten of gepest worden.[/li] [li]Orthodontie, ondersteuning tandregulatie.[/li] [li]Correctie bij oogaandoeningen.[/li][/list]

Euritmietherapie wordt voorgeschreven door een behandelende arts of een medisch specialist, en de oefeningen worden in nauw overleg tussen arts en therapeut gekozen om op de specifieke vraag van de patiënt in te kunnen gaan. Een behandeling van euritmietherapie omvat een periode van veertien keer een half uur, meestal één maal per week. Na een periode van rustpauze kan eventueel een herhalingsperiode volgen.

 

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.