Logo NVET

Antroposofisch Therapeuticum

Een therapeuticum of antroposofisch gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband waarin huisartsen en therapeuten uit verschillende vakgebieden werken op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. Binnen dit centrum werkt de euritmietherapeut zelfstandig  op verwijzing van een arts.

therapeuticum artabanSamenwerking met de andere disciplines binnen het therapeuticum vindt plaats in de patiëntenbespreking, de kinderbespreking of het collegiaal overleg. In de samenwerking bestaat ook de mogelijkheid om euritmietherapie aan te bieden in afwisseling met een andere therapie die in huis voorhanden is.

 

 In de regel wordt een tot twee maal per week een behandeling euritmietherapie aangeboden gedurende zeven of veertien weken. Vaak wordt er dan een rustpauze in acht genomen om dan, in overleg met de patiënt en de arts, eventueel nog een serie behandelingen te starten.

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.