Logo NVET

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel kan op verschillende gebieden problemen geven, zoals in de motoriek, het evenwicht, het geheugen of in het algemene welbevinden. Omdat het in de euritmietherapie niet alleen gaat om uiterlijke maar vooral ook om innerlijke beweging, is deze therapie zeer geschikt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Zelfs door minder valide of bedlegerige mensen kan de therapie beoefend te worden. De ervaring leert dat die oefeningen zelfs na jarenlange klachten verbetering kunnen brengen.
 
Lees ook het hoofdstukje over 'Euritmietherapie in het verpleeghuis'. Zeker bij (gedeeltelijke) verlamming zijn er raakvlakken in de wijze waarop de therapie uitgevoerd wordt.

Download hier het in 2004 verschenen verslag van een praktijkonderzoek waaraan 32 mensen hebben deelgenomen.

 

< Terug

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.