Logo NVET

Links

Hieronder vindt u een selectie links naar andere antroposofische websites.

NVAZ

NVAZDe Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) is een koepelorganisatie die alle antroposofische organisaties, zowel instellingen, gezondheidscentra als beroepsorganisaties in zich verenigt.

Link naar de website

Antroposana

AntroposanaAntroposana, patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg is een vereniging van mensen die gebruik (willen) maken van de antroposofische gezondheidszorg.

Link naar de website

Antroposofische Artsen

NVAANederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen. Een vereniging van artsen die naast de universitaire geneeskunde, ook antroposofische geneeskunde als aanvulling hierop toepassen.

Link naar de website

Antroposofische Vereniging

AntroposofieDe Antroposofische Vereniging wil een open huis zijn voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen en praktisch wil toepassen in zijn eigen leven.

Link naar de website

Antrovista

antrovistaAntrovista, gids in antroposofisch Nederland en België.

Link naar de website

Antroposofische Fysiotherapeuten

NVAFNederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten. Antroposofische Fysiotherapie is een uitbreiding van de reguliere fysiotherapie en is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld dat door Rudolf Steiner rond de vorige eeuwwisseling is ontwikkeld.

Link naar de website

Kunstzinnig therapeuten

NVKTDe NKVToag is de Ned. Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag, de landelijke beroepsvereniging voor kunstzinnig therapeuten. Haar leden werken op de gebieden: beeldend (schilderen, tekenen boetseren), muziek en spraakvorming.

Link naar de website

Antroposofische verpleegkunde

VenVNBeroepsvereniging van antroposofische zorgprofesionals (verpleegkundigen). Antroposofische verpleegkunde gaat uit van het respect voor de heelheid van de mens met zijn zelfregulerend vermogen en wil dit door middel van verzorgen, bemiddelen en begeleiden ondersteunen.

Link naar de website

Antroposofische Ouder- en Kinderzorg

KinderspreekuurAntroposofische Ouder- en Kindzorg 0 - 4 jaar. Naast de reguliere bureaus voor ouder- en kindzorg zijn er in Nederland ca. 25 antroposofische consultatiebureaus, waar vanuit een antroposofische visie de groei en ontwikkeling van je kind gevolgd wordt.

Link naar de website

Internationaal Forum Euritmietherapie

HEforumDeze website wil graag een platform zijn voor iedereen die werkzaam is in het veld van euritmietherapie en die zich wil aansluiten, om zo euritmietherapie de kans te bieden zich verder te ontwikkelen.

Link naar de website

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.