Logo NVET

Evenwicht

Al enige maanden had ik last van duizeligheid. Aanvankelijk bleef het bij een enkele keer: ik merkte bij het ontwaken dat ik de contouren van de dingen niet goed of eigenlijk met een verschuiving waarnam. Dit beïnvloedde mijn evenwichtsgevoel. Ik moest gaan zitten en kon eigenlijk een bepaalde tijd niet functioneren. Later werd het moment van duizeligheid korter, in plaats van enkele uren duurde het enkele minuten, maar het kwam nu vaker, en niet alleen bij het opstaan, voor.

De huisarts heeft vervolgens alle routinematige onderzoeken gedaan, maar daar kwam niets uit. In overleg met de arts hebben we contact gezocht met de euritmietherapeut.

Ik was blij om zelf iets aan deze situatie te kunnen doen. Een gestoord evenwicht en duizeligheid zijn onzeker makende factoren. Je kunt niet meer helemaal op jezelf vertrouwen. Dat viel mij zwaar. Ik had overigens niet het idee dat ik overspannen was of mijn leven niet op de rails kreeg.


Omdat ik al eerder in mijn leven met euritmietherapie had kennisgemaakt (toen vanwege rugproblemen) wist ik wel wat me ongeveer te wachten stond. Je krijgt een serie oefeningen die je elke dag thuis kunt doen. Zo help je jezelf om weer in balans te komen. We gingen aan de slag. Ik wilde alles natuurlijk gelijk goed doen. Ik kwam snel in beweging en ik kwam mezelf ook snel tegen. Bij euritmie gaat het niet alleen om de fysieke beweging, je moet de beweging ook innerlijk meemaken. Dus rustig aan doen en erbij blijven.
Dat de oefeningen ook direct een effect hadden bleek uit het feit dat de duizeligheid in die eerste weken toenam. Tot het punt dat ik weer naar de arts moest om te vragen voor medicinale ondersteuning, omdat ik meerdere keren per dag een duizelmoment had.
Nog voordat ik het medicijn had ingezet veranderde de duizelingen van intensiteit. Ze kwamen weliswaar nog meerdere keren per dag voor, maar ze duurden heel kort, niet langer dan een tel, om langzamerhand helemaal op te houden.

Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks. Ze nemen ongeveer vijf minuten in beslag. Volgende week heb ik een terugkomsessie om samen te kijken hoe we verder gaan en of er nog iets nodig is.

 

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.