Logo NVET

Euritmietherapeut aan het woord

Nawoord bij het boekje ‘Euritmietherapie helpt’ door Johannes Treuren.

De bijdragen in dit boekje zijn geschreven door patiënten die tussen januari 2007 en juli 2009 in therapeuticum ‘de Rozenhof’ in Zutphen één of meer behandelingen euritmietherapie hebben gevolgd.
Op mijn verzoek hebben zij hun ervaringen op papier gezet. Door hun medewerking werd de uitgave van deze publicatie mogelijk.

 

De werkzaamheid van de euritmietherapie baseert zich, kort gezegd, op het inzicht dat onze bewegings- en spiermens in nauwe relatie staat met onze vitale, emotionele en hormonale processen. Van dit gegeven gaan ook enkele Chinese bewegingsvormen uit. Euritmietherapie kan daarom omschreven worden als een Westerse vorm van Tai-Chi, zoals één van de schrijvers in zijn bijdrage stelt. Daaraan moet dan wel worden toegevoegd, dat euritmietherapie niet los gezien kan worden van de Westerse cultuurontwikkeling; het is daar onlosmakelijk mee verbonden.
In het Westen stond de laatste eeuwen de ontwikkeling van het individu op de voorgrond, terwijl in het oude China altijd gezocht werd naar het harmonieus samenleven met natuur en wereld. Dat is een belangrijk verschil. Voor ons, in het Westen, betekent dat, dat wij ons bij het zoeken naar ‘harmonie’ altijd aan een kritisch zelfonderzoek moeten onderwerpen. Het ‘ken uzelf’ is een onmisbaar onderdeel van verdere ontwikkeling. De euritmietherapie nodigt uit tot dit zelfonderzoek en biedt er de ruimte voor.

Tenslotte hoop ik dat u bij het lezen van dit boekje geraakt bent door het enthousiasme van de schrijvers. In de meeste gevallen geldt dat enthousiasme niet alleen het verminderen of verdwijnen van de klachten, maar ook de ervaring dat men zélf iets aan zijn gezondheid blijkt te kunnen doen. Die ervaring is van grote betekenis. Om te beginnen verdwijnt daardoor het gevoel alleen maar slachtoffer te zijn. Daarnaast krijgt een patiënt meer grip op zijn klacht en kan deze de regie in zijn dagelijks leven weer beter ter hand nemen.
Die vorm van ‘empowerment’ is een wezenlijk onderdeel van de antroposofische geneeskunst en speelt ook bij andere antroposofische therapieën, zoals kunstzinnige therapie, muziek- en spraaktherapie een centrale rol.

Voor verdere informatie over euritmietherapie verwijs ik naar de brochure “euritmietherapie” van Roel Munniks, een uitgave van het Centrum Sociale Gezondheidszorg (gezichtspunt nr.6).

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.