Logo NVET
  • Home
  • Euritmietherapie

Wat is Euritmietherapie?

I 170

Euritmietherapie is een bewegingstherapie die in 1921 ontstaan is uit een samenwerkingsverband tussen artsen en Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.
Euritmietherapie gebruikt als basis ritmisch vloeiende bewegingen, die de patiënt zowel uiterlijk als innerlijk in beweging brengen.

Euritmietherapie heeft als doel genezingsprocessen te bevorderen en te ondersteunen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. Ook is de euritmietherapie inzetbaar bij ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek bij kinderen. Euritmietherapie wordt alleen op verwijzing van een arts gegeven.

A 170Hoe wordt er gewerkt?

Een euritmietherapeut kan aan de hand van de diagnose van een arts zelfstandig een behandelplan opstellen en uitvoeren. De therapeut doet samen met de patiënt de oefeningen die de patiënt leert en dan zelfstandig thuis kan oefenen. De euritmietherapeut is, indien nodig, in staat tijdens het behandeltraject, de doelstelling bij te stellen en het behandelplan aan te passen. Na de behandeling vindt er een evaluatie plaats zowel met de patiënt als aan de hand van een rapportage met de behandelend arts. In overleg met patiënt, therapeut en arts wordt gekeken naar het resultaat en een eventueel vervolg traject.

Wie geeft euritmietherapie?U 170

Euritmietherapeuten m/v hebben een opleiding HBO dans/docent euritmie afgerond, en aansluitend de opleiding euritmietherapie. Een euritmietherapeut is lid van de beroepsvereniging na het overleggen van de behaalde diploma’s: HBO dans/docent euritmie, en euritmietherapie. Aan geregistreerde leden worden aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot aantal patiëntencontacten en bijscholing. De beroepsvereniging draagt zorg voor bijscholing.
De beroepsvereniging houdt de registratie van haar leden bij. Ook de kwaliteitszorg en het beroepsprofiel/gedragscode vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. Ook is zij samen met de beroepsverenigingen binnen het NVAZ (Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgverleners) aangesloten bij een erkende geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Zij heeft een eigen tuchtcommissie.

O 170Wordt het vergoed?

De vereniging geeft richtlijnen voor een behandeltarief aan haar leden. Per 01-01-2020 bedragen deze € 34,10 per behandeling, exclusief 21% BTW* voor een sessie 30 minuten. *(inclusief € 41,26). Het gemiddelde aantal sessies per behandeling is 14.
Via een aanvullende verzekering wordt euritmietherapie door veel zorgverzekeraars vergoed. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars die euritmietherapie geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Het is aan te bevelen om altijd de voorwaarden goed door te lezen of bij twijfel de verzekeraar te raadplegen.

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.