Logo NVET

Internationaal Beroepsprofiel - Kwalificaties

Artikelindex

 4. Kwalificaties in instellingsspecifieke samenhang.

De euritmietherapeut kan zijn activiteit in de therapeutische en sociale samenhang van een instelling integreren, bijv. in een therapeuticum, school, heilpedagogisch of sociaaltherapeutisch instituut, kliniek, bejaardentehuis of sanatorium. Dit houdt in:

a) vanuit therapeutisch oogpunt:

 • ingaan op de vakspecifieke gegeven situatie van de inrichting of het instituut. uitwisselen van ervaringen met vakgenoten over therapeutische vragen;
 • zich inzetten voor collegiale samenwerking; bereidheid tot evalueren van de eigen werkzaamheid;
 • zich voortdurend verder willen scholen binnen werkgroepen met artsen, euritmietherapeuten en verdere verantwoordelijken.

b) vanuit sociaal oogpunt:

 • zich in de instellingseigen cultuur integreren;
 • verantwoordelijk deelnemen aan vergaderingen en besprekingen binnen de instelling;
 • medeverantwoordelijk zijn voor zowel organisatorische aangelegenheden als ook voor het besturen van de instelling.

5. Beroepsmatige kwalificatie

De euritmietherapeut bezit een op beroepsmatigheid gestoelde houding, die het hem mogelijk maakt zijn vak zelfstandig uit te oefenen. Dit houdt in:

 • een bewust omgaan met het eigen beroepsprofiel en werken aan de kwaliteitseisen van dit beroep;
 • een bespiegelend omgaan met de economische, juridische en gezondheidspolitieke randvoorwaarden van de eigen werkzaamheid.

Bij- en nascholingscholing

Het beroep van de euritmietherapeut vraagt een voortdurend streven naar de eigen bijscholing en verdere ontwikkeling. Beroepsverenigingen, privé-instellingen en andere instituten bieden een veelvoud van bij- en nascholingscursussen aan.

 

 

Uitspraken van patiënten

 • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

 • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

 • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

 • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."