Logo NVET

DE NVET, BEROEPSVERENIGING VOOR EURITMIETHERAPEUTEN

De vereniging heeft onder meer de volgende doelstellingen:

 • Registratie van de leden.
 • Beroepsbelangen van leden behartigen, door onder meer zorg dragen voor bijscholingen.
 • Beroepsprofiel en gedragscode vaststellen.
 • Kwaliteitsbeleid ontwikkelen en waarborgen.
 • Richtlijnen geven voor een behandeltarief.
 • Samenwerken met antroposofische medische en andere medische en paramedische beroepsverenigingen.
 • Contacten onderhouden met de zorgverzekeraars.

De vereniging is aangesloten bij de NVAZ (Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders), de koepelorganisatie voor de antroposofische gezondheidszorg. Binnen de NVAZ zijn de verschillende disciplines uit de antroposofische gezondheidszorg verenigd, waardoor de gezamenlijke belangen gebundeld worden om doeltreffend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. De NVET is samen met de overige beroepsverenigingen binnen de NVAZ aangeschloten bij een erkende geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Ze heeft een eigen tuchtcommissie: www.nvaz.nl

De Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie is als beroepsvereniging op 11 juni 1968 in Den Haag opgericht.

 

Uitspraken van patiënten

 • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

 • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

 • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

 • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."