Logo NVET

frontpage

EURITMIETHERAPIE VOOR KINDEREN

Onderzoek door het Lectoraat Antroposofische Gezondheidzorg

et k01

Aan de manier waarop een kind beweegt, kun je zien hoe het in zijn lichaam zit. Bij de euritmie doet het kind spelenderwijs nieuwe bewegingsindrukken op. Deze kunnen de oude bewegingsgewoontes waar het kind last van heeft vervangen.

Van nature zijn kinderen beweeglijk, vandaar dat euritmietherapie voor kinderen een toegankelijke therapie is. Euritmietherapie wordt onder meer toegepast bij kinderen die last hebben van onrust, overbeweeglijkheid, bedplassen, angsten, tics, psychische problemen, contactproblemen, leer- en ontwikkelingsproblemen, astma, houdingsproblemen of een tekort aan vitaliteit.

et k01Waarom een onderzoek?

Euritmietherapie wordt inmiddels al 100 jaar in Nederland gegeven. Naar tevredenheid van de patiënten en met goede resultaten. Nu wordt het tijd dat de werkzaamheid kan worden aangetoond door middel van onderzoek en de publicatie van de resultaten daarvan. Dit draagt er toe bij dat de euritmietherapie meer zichtbaar wordt binnen de gezondheidszorg en ook in de toekomst haar eigen plek kan behouden.

Wilt u het onderzoek ondersteunen?

et k03

Ik wil mijn kind aanmelden voor euritmietherapie

U vindt euritmietherapeuten in uw buurt  via het NVET LEDENREGISTER op deze website. Daar ziet u ook of uw euritmietherapeut meedoet aan het onderzoek.

Ik wil graag meedoen aan het onderzoek

Als u zich aanmeldt bij uw euritmietherapeut dan ontvangt u vóór de behandeling en na de behandelreeks een vragenlijst. Het invullen hiervan duurt ongeveer 15 minuten.
Het is een papieren vragenlijst en alle gegevens worden anoniem verwerkt door onderzoekers.
Er is een bescheiden fonds aanwezig voor ouders die de therapie niet volledig kunnen betalen. Bespreekt u dit voorafgaand aan de behandeling met uw euritmietherapeut.

et k04

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking

Namens de Onderzoeksgroep: Irene Pouwelse ET, Manja Wodowoz ET/ MA, Anneke Kraakman ET/MA, Monica de Vries ET/MA, Renata de Zwaan ET/MA en Dr. Erik Baars namens het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden (ET=euritmietherapeut/MA=Master of Arts).
Met vragen kunt u zich richten tot betrokken euritmietherapeuten of tot

icon2

Wat is Euritmietherapie?

In euritmietherapie wordt er gewerkt met de genezende kracht van klank en ritme.
Lees meer

Zoek

Een NVET therapeut in uw regio

Raadpleeg het ledenregister om een NVET therapeut in uw regio te zoeken.
Lees meer

icon2

Ervaringen van patiënten

Lees over ervaringen van patiënten uit de bundel "Euritmietherapie helpt!"
Lees meer

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Wordt het vergoed?

Euritmietherapie wordt door veel zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering vergoed.
Lees meer