Logo NVET

frontpage

EURITMIETHERAPIE VOOR KINDEREN

Onderzoek door het Lectoraat Antroposofische Gezondheidzorg

et k01In 2021 is het Rapport "Effecten van en ervaringen met Euritmietherapie voor kinderen " van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg verschenen. Gedurende twee jaar hebben honderd kinderen die euritmietherapie kregen meegedaan aan het onderzoek met een voor- en een nameting. Het resultaat is overwegend positief, zo schrijft Dr. Erik Baars van het Lectoraat.

U kunt het rapport lezen HIER

In 2022 loopt er een pilot op Vrije Scholen voor het werken met groepjes remedial Euritmie in de klassen 1,2 en 3 (groep 3,4,5,). Dit wordt gecoördineerd door Irene Pouwelse.

Het werken met een vragenlijst vóór de therapie en erna, om de resultaten te meten, wordt voortgezet voor kinderen van 6-18 jaar. Ook in Duitsland en Zwitserland is er belangstelling om aan dit voortgezette onderzoek mee te doen.

HIER vindt u de Engelse samenvatting. Binnenkort volgt een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Exemplaren van het Rapport kunt u opvragen bij het Secretariaat van de NVET: stuur een email.
Informatie over het onderzoek bij Renata de Zwaan: stuur een email

et k04

 

 

Leden van de onderzoeksgroep zijn:

Irene Pouwelse ET, Manja Wodowoz ET/ MA, Anneke Kraakman ET/MA, Monica de Vries ET/MA, Renata de Zwaan ET/MA en Dr. Erik Baars namens het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden (ET=euritmietherapeut/MA=Master of Arts).

icon2

Wat is Euritmietherapie?

In euritmietherapie wordt er gewerkt met de genezende kracht van klank en ritme.
Lees meer

Zoek

Een NVET therapeut in uw regio

Raadpleeg het ledenregister om een NVET therapeut in uw regio te zoeken.
Lees meer

icon2

Ervaringen van patiënten

Lees over ervaringen van patiënten uit de bundel "Euritmietherapie helpt!"
Lees meer

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Wordt het vergoed?

Euritmietherapie wordt door veel zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering vergoed.
Lees meer